Skip to main content

Ysgol Gyfun Ystalyfera

FEL YSGOL GYMRAEG DISGWYLIR I BOB PLENTYN TROSGLWYDDO I YSGOL GYMRAEG YSTALYFERA YM MLWYDDYN 7.  EWCH AR EU GWEFAN I DDYSGU MWY…

https://www.ysgolystalyferabrodur.cymru/?lang=cy

As a Welsh primary school, it’s the expectation that all pupils transfer to Ysgol Gymraeg Ystalyfera in year 7.  Visit their website to learn more…

https://www.ysgolystalyferabrodur.cymru/?lang=en-gb

Pontio Bl 6 i Fl 7 / Yr 6 transition to Yr 7

Pecyn Pontio Addysg Gymraeg MICNPT (CYM)

Prospectus_Pontio_v1_Bilingual(Print_Ready) (1)