Staff yr Ysgol / School Staff

Pennaeth / Headteacher  Mr Alun Sterl

Staff Addysgu / Teaching Staff

Mrs Cathryn Owen

Mrs Cathryn Owen

Mr Alun Sterl

Mrs Karen Hopton

Blwyddyn / YearMeithrin (am) / Nursery (am)Derbyn Bl. 1 a 2 / Reception Yr. 1 and 2

Bl. 3 a 4 / Yr. 3 and 4

Bl. 5 a 6 / Yr. 5 and 6

Cynorthwywyr Dysgu/Teaching Assistants 

Mrs Kelly WilliamsMiss Maddie Davies

Miss Telyn Evans

Ysgrifenyddes/Secretary

 Mrs Angharad Walkinshaw
Cogyddes/Cook
Ms Melanie Fermandel
Cynorthwywraig y Gegin/Kitchen Assistant
Mrs Debbie Bennett
Goruchwylwyr Awr Ginio/Lunchtime Supervisors
Mrs Debbie Bennett
Mrs Elaine Carter

Miss Jade Anthony

Gofalwraig a Glanhauwraig/Caretaker & Cleaner 
Miss Jackie Williams