Llywodraethwyr / Governors

Mrs Janelle Carter-Jones Cynrychiolydd y Gymuned (Cadeirydd) / Community Governor​ (Chair)
 Mrs Cathryn James Cynrychiolydd yr A.A.Ll. / LEA Representative​
Cyng. Alun Llewelyn Cynrychiolydd yr A.A.Ll. / LEA Representative​​
Dr Nia Cole-Jones ​Cynrychiolydd yr A.A.Ll. / LEA Representative​​
Mrs Catrin Gibala Cynrychiolydd y Gymuned / Community Governor​
Gwag / Vacant Cynrychiolydd y Gymuned / Community Governor​
Mrs Delyth Thomas Cynrychiolydd y Gymuned / Community Governor​
Mr Derryl Watkins Cynrychiolydd y Rhieni / Parent Governor
 Mrs Ann Marie Jones Cynrychiolydd y Rhieni / Parent Governor
Mrs Sara Evans Cynrychiolydd y Rhieni / Parent Governor​​
Gwag / Vacant Cynrychiolydd y Rhieni / Parent Governor
Mrs Cathryn Owen Cynrychiolydd Athrawon / Teacher Governor
Mrs Kelly Williams Cynrychiolydd Staff / Staff Governor​
Mr Alun Sterl Pennaeth / Headteacher
Mrs Angharad Walkinshaw Clerc y Llywodraethwyr / Clerk to Governors