Skip to main content

Gweithgareddau Allgyrsiol / After School Clubs

Bydd clybiau allgyrsiol amrywiol yn digwydd pob Dydd Mawrth am 3:20yp – 4:20yp. Disgyblion Blynyddoedd 2 i 6 fydd yn dewis ac yn pleidleisio am y clybiau hoffent gael.

Hanner Tymor 1 – Chwaraeon
Hanner Tymor 2 – Chwaraeon PASS

Pob Dydd Gwener am 3:20yp – 4:20yp, mae Clwb Chwaraeon yr Urdd i ddisgyblion Blwyddyn 1 i Flwyddyn 6.

Every Tuesday 3:20pm – 4:20pm there will be a variety of after school clubs for the pupils in Years 2 to 6 to participate in extracurricular activities. The pupils will choose and vote for the clubs they would like.

Half Term 1 – Sports
Half Term 2 – PASS Sports

Every Friday 3:20pm – 4:20pm there is an Urdd Sports Club for pupils in Years 1 to 6.