Skip to main content

Clwb Brecwast / Breakfast Club

I Fynychu Clwb Brecwast: Gweler Mrs Walkinshaw

To Attend Breakfast Club: See Mrs Walkinshaw

Mae’r Clwb Brecwast yn cael ei chynnal bob bore yn neuadd yr ysgol.  Mae ar agor bob dydd o 8.10 a.m. yn ystod y tymor.  Dylai’r plant gyrraedd erbyn 8.30 a.m. ar yr hwyraf.  Mae’r plant yn cael eu goruwchylio gan staff cymwys nes bod yn amser i fynd i’w dosbarthiadau.

Mae’r plant yn cael brecwast a dewis o, ffrwythau, grawnfwyd a thost a diod.

Mae croeso i bob plentyn o’r Meithrin i Flwyddyn 6 fod yn bresennol.

The Breakfast Club is held every morning in the School Hall. It is open every day from 8.10 a.m. during the term.  Children should arrive by 8.30 a.m. at the lastest.  The Children are looked after by competent staff until it is time for them to go to their class.

The Children have breakfast with a choice of, fruit, cereal or toast with a drink

Every child is welcome to attend from Nursery to Year 6.