Skip to main content

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6

     Croeso i dudalen Blwyddyn 5 a 6

     Welcome
to the Year 5 and 6 page

        Athrawes/Teacher:  Mrs K Hopton

         Cysyniad – Concept : 

    Ein Cymuned / Our Community

Ein cwestiwn mawr : Beth sy’n gwneud Cwmllynfell yn arbennig i ni? 

Our big question : What makes Cwmllynfell special to us?

Cwmllynfell

Addysg Gorfforol | Physical Education

Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth a Dydd Gwener | P.E. on Tuesday and Friday

Gwisg addas os gwelwch yn dda / Suitable kit please:

 Esgidiau rhedeg,Leggings,Siorts,Cryst gwyn neu glas /

Trainers,Leggings,Shorts,White or blue t-shirt

Anturiaethau Awyr Agored | Outdoor Adventures

Byddwn yn mynd allan ar y cae pob Dydd Llun, dewch â gwisg addas i’r ysgol os gwelwch yn dda – welis a dillad tywydd gwlyb.

We will be going out onto the field every Monday, please bring suitable clothing to school that day – wellies and wet weather clothing.

Llyfrau Darllen / Reading Books

   Disgyblion yn derbyn Un Llyfr Cymraeg ac Un Llyfr Saesneg i ddarllen pob wythnos a newid yn            rheolaidd. Pupils to receive One Welsh Book and One English Book to read weekly and change regularly.

Gwaith Cartref / Homework:

Gwaith Cartref ar Ddydd Gwener i fod mewn erbyn Dydd Mercher yn atgyfnerthu gwaith yr wythnos yn y dosbarth. Homework on a Friday to be returned by Wednesday reinforcing work completed in class in the week.

Cwis Sillafu Cymraeg a Saesneg / Welsh and English spelling quiz:

5 Gair Cymraeg a 5 Gair Saesneg ar Ddydd Gwener

5 Welsh words and 5 English Words on a Friday