Skip to main content

Blwyddyn 3 a 4 : Year 3 and 4

Croeso cynnes i Flwyddyn 3 a 4

A warm welcome to Year 3 and 4

Athro/Teacher:

Mr Alun Sterl

Cysyniad Tymor yma:

Concept of the Term:
Ein Cymuned

 

 Y Cwestiwn Mawr: Beth sy’n gwneud Cwmllynfell yn arbennig i ni?

The Big Question: What makes Cwmllynfell special to us?

 

Llyfrau Darllen :
Reading Books :

Disgyblion yn derbyn Un Llyfr Saesneg ac un  Llyfr Cymraeg i ddarllen pob wythnos gan ei newid yn rheolaidd

Pupils to receive One Welsh Book and one English Book to read weekly and change regularly

Gwaith Cartref :
Homework :

Gwaith Cartref ar Ddydd Gwener i fod mewn erbyn Dydd Mercher yn atgyfnerthu gwaith yr wythnos yn y dosbarth

Homework on a Friday to be returned by Wednesday reinforcing work completed in class

 

Cwis Sillafu Cymraeg a Saesneg :
Welsh and English Spelling Quiz :

5 Gair Cymraeg a 5 Gair Saesneg

Dydd Gwener

5 Welsh Words and 5 English Words on a

Friday

Diwrnodau Addysg Gorfforol / P.E. Days :

Dydd Mawrth a Dydd Gwener
 Tuesday and Friday

Gwisg Addas – Dewch i’r ysgol wedi gwisgo mewn gwisg addas – “trainers”, leggings/joggers a chrys t gwyn/glas ar gyfer y wers ar y diwrnodau yma

os gwelwch yn dda.

Suitable Clothing – Please come to school dressed in suitable clothing – trainers, leggings/joggers and white or blue t-shirt to wear during the lesson on these days please.

Anturiaethau Awyr Agored / Outdoor Adventures :

Byddwn yn mynd allan ar y cae pob Dydd Llun, dewch â gwisg addas i’r ysgol os gwelwch yn dda – welis a dillad tywydd gwlyb.

We will be going out onto the field every Monday, please bring suitable clothing to school that day – wellies and wet weather clothing.

Diolch yn fawr!