Skip to main content

Cyfnod Sylfaen

Croeso mawr i’r Cyfnod Sylfaen

Athrawes: Mrs Cath Owen

Ein thema yn ystod y tymor yma fydd

‘Y Byd Rhyfeddol’.

O dan yr amgylchiadau presennol, mae yna newydiadau i’r drefn arferol.

Ymarfer Corff

Bydd ymarfer corff i’r Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 ar fore dydd Mercher. A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo dillad ac esgidiau addas i ddod i’r ysgol. Ni fydd y plant yn medru newid yn yr ysgol ar hyn o bryd.

Gwisg ymarfer corff– crys gwyn neu glas golau’r ysgol, trowsus, trowsus byr neu ‘legings’ du ac esgidiau ymarfer corff.

Dysgu yn yr awyr agored 

Mae dysgu yn yr awyr agored yn rhan bwysig o’n haddysg ni yn y Cyfnod Sylfaen. Rydym yn awyddus iawn i ddysgu am y byd natur sydd o’n gwmpas. Felly, ar brynhawn ddydd Mercher rydym yn mynd allan i’r cae i ddysgu. A wnewch chi sicrhau eich bod yn dod ag esgidiau glaw bob dydd Mercher. Mi fyddwn yn darparu dillad gwlyb os fydd angen.

Bydd y sesiwn yma yn y bore ar gyfer y Meithrin.

Byrbryd

Mae croeso i chi ddanfon darn o ffrywyth i’r ysgol gyda’ch plentyn yn ddyddiol. Maent yn cael llaeth yn yr ysgol yn ddyddiol.

Hefyd, gan ein bod ni yn Ysgol Iach, mae’n holl bwysig bod eich plentyn yn dod a photel dwr i’r ysgol yn ddyddiol.

Gwaith Cartref

Bydd Blwyddyn 1 a 2 yn derbyn gwaith cartref ar ddydd Gwener yn ei ffeiliau Hwb ar lein. Bydd y gwaith yma yn seiliedig ar yr hyn maent wedi gwneud yn yr ysgol. Gofynnwn yn garedig hefyd i chi geisio darllen yn rheolaeth gyda’ch plentyn. Mae sgiliau darllen mor bwysig i ddatblygiad disgybl yn yr ysgol ac hefyd ar gyfer dyfodol eich plentyn.

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. —Dr. Seuss

A wnewch chi annog eich plentyn i ymarfer tablau 2, 5 a 10. Diolch!

A very warm welcome to the Foundation Phase

Our theme this term is

‘The World Around Us’

Teacher: Mrs Owen

Physical Development

Nursery, Reception, years 1 and 2 will have PE on Wednesday mornings. Please ensure that your child wears suitable clothing and footwear to come to school.

Unfortunately, children are not able able to change at school.

PE uniform – white or light blue T shirt, black trousers, short or leggings.

Outdoor Learning

Outdoor learning is very important to us in the Foundation Phase and we are very keen to teach the children about nature in our locality. Therefore, as a part of our curriculum we go outside every Wednesday afternoon. Please can you ensure that your child has wellingtons on a Wednesday.

Nursery’s session will be on a Wednesday morning. Please ensure they have old shoes or wellingstons.

Snacks

You are welcome to send a piece of fruit to school with your child on a daily basis. Also, as we are a Healthy School, it is vital that your child brings a water bottle to school daily. We kindly ask you to provide water and not squash.

Home Work

Year 1 and 2 will have home work on a Friday. This will be in their Hwb file and they can complete it on line. This will be based on class activities during the week. We also ask you kindly to read regularly with your child. Reading skills are so important to develop pupils within the classroom and it is also a very important life skill.

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. —Dr. Seuss

Year 2 – plaese can you practice the 2, 5 and 10 times tables with your child. Thank you!