Staff yr Ysgol / School Staff

 

Pennaeth/Head Teacher  Mrs Lynne Brier

Staff Addysgu/Teaching Staff

Mrs Cathryn Owen

Mrs Cathryn Owen

Mrs Karen Hopton

Mrs Lynne Brier (am) / Miss Ffion Davies (pm)

Blwyddyn/Year

Meithrin (am) / Nursery (am)

Derbyn Bl. 1 a 2/ Reception Yr. 1 and 2

Bl. 3 a 4 / Yr. 3 and 4

Bl. 5 a 6 / Yr. 5 and 6

Cynorthwywyr Dysgu/Teaching Assistants 

Mrs Lisa Morgan

Mrs Kelly Williams

Miss Maddie Davies

Ysgrifenyddes/Secretary

 Mrs Shân Rees
Cogyddes/Cook
Ms Melanie Fermandel
Cynorthwywraig y Gegin/Kitchen Assistant
Mrs Debbie Bennett
Gorychwylwyr Awr Ginio/Lunchtime Supervisors
Mrs Debbie Bennett
Mrs Elaine Carter

Miss Jade Anthony

Gofalwraig a Glanhauwraig/Caretaker & Cleaner 
Miss Jackie Williams