Llywodraethwyr / Governors

 

Mrs Janelle Carter-Jones Cynrychiolydd y Gymuned / Community Governor​
 Mr Michael Walton Cynrychiolydd yr A.A.Ll. / LEA Representative​
Cty. Cllr. Hugh Jones Cynrychiolydd yr A.A.Ll. / LEA Representative​​
Mr Martin Caddell ​Cynrychiolydd yr A.A.Ll. / LEA Representative​​
Mrs Catrin Gibala Cynrychiolydd y Gymuned / Community Governor​
Mrs Eleri Williams Cynrychiolydd y Gymuned / Community Governor​
Cllr. Derryl Watkins Cynrychiolydd y Gymuned / Community Governor​
Mr Martin Evans Cynrychiolydd y Rhieni / Parent Governor
 Miss Ann Marie Williamson Cynrychiolydd y Rhieni / Parent Governor
Mrs Erica Thomas-Howells Cynrychiolydd y Rhieni / Parent Governor​​
Mrs Emma Jones Cynrychiolydd y Rhieni / Parent Governor
Mrs Cathryn Owen Cynrychiolydd Athrawon / Teacher Governor
Mrs Kelly Williams Cynrychiolydd Staff / Staff Governor​
Mrs Lynne Brier Pennaeth / Headteacher
Mrs Shân Rees Clerc y Llywodraethwyr / Clerk to Governors