Skip to main content

Covid-19: Coronavirus

Bydd ysgolion ledled Cymru yn cau ar gyfer darpariaeth addysg stadudol fan bellaf ar 20fed o Fawrth 2020.

Er gwybodaeth, byddwn ni fel ysgol yn darparu gwaith ar gyfer ein disgyblion yn ystod y cyfnod lle mae rhaid cau ysgolion. Nid yw’n bosibl i’r disgyblion i gwblhau tasgau arferol adref ac felly bydd yr athrawon yn paratoi tasgau a gweithgareddau gan gadw hyn mewn cof.

Schools across Wales will close for statutory provision of education at the latest 20th March 2020.

For your information, we as a a school will be providing out pupils with work during the school closure. Please bear in mind that it is not possible for your child to complete the tasks he/she would be asked to do if the school was open as usual. 

Statement from Minister for Education, Kirsty Williams, on school closures in Wales