Skip to main content

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

Croeso i dudalen Blwyddyn 3 a 4

Welcome to the Year 3 and 4 page

 

Athrawes/Teacher:

Mrs Karen Hopton

Thema y Tymor/Theme of the Term:

Y Rhufeiniaid/The Romans

 

 

Llyfrau Darllen/Reading Books:

Disgyblion yn derbyn Un Llyfr Saesneg ac un  Llyfr Cymraeg i ddarllen pob wythnos gan ei newid yn rheolaidd

Pupils to receive One English Book and one Welsh Book to read weekly and change regularly

Gwaith Cartref/Homework:

 

Tablau ar Ddydd Llun i fod mewn erbyn Dydd Gwener/Times Tables on a Monday to be in on a Friday

Gwaith Cartref ar Ddydd Gwener i fod mewn erbyn Dydd Llun yn atgyfnerthu gwaith yr wythnos yn y dosbarth/

Homework on a Friday to be returned by Monday reinforcing work completed in class during the week

 

Prawf Sillafu Cymraeg a Saesneg/Welsh and English Spelling Test:

5 Gair Cymraeg a 5 Gair Saesneg ar Ddydd Llun a phrawf sillafu ar Ddydd Gwener

5 Welsh Words and 5 English Words on a Monday and a spelling test on Friday

         

Diwrnodau Ymarfer Corff/P.E Days :

                    Dydd Mercher a Dydd Gwener/Wednesday and Friday

Mae rhaid dod â gwisg – Siorts du a chrys t gwyn ar y diwrnodau yma os gwelwch yn dda

You must bring kit on these days – Black shorts and white t shirt please

 

TT Rockstars – Ymarfer tablau/Practice Times Tables

Peidiwch ag anghofio ymarfer TT Rockstars yn ddyddiol.

(Cyfryneiriau wedi eu derbyn)

                    Don’t forget to practice TT Rockstars daily.

(You’ve received your passwords)