Skip to main content

Blwyddyn 3 a 4 : Year 3 and 4

Croeso cynnes

i dudalen

Blwyddyn 3 a 4

A warm welcome

to the

Year 3 and 4 page

 

Athrawes/Teacher:

Mrs Karen Hopton

Thema y Tymor:

Theme of the Term:

Ein Byd Rhyfeddol

 

Llyfrau Darllen :
Reading Books :

Disgyblion yn derbyn Un Llyfr Saesneg ac un  Llyfr Cymraeg i ddarllen pob wythnos gan ei newid yn rheolaidd

Pupils to receive One English Book and one Welsh Book to read weekly and change regularly

Gwaith Cartref :
Homework :

Tablau ar Ddydd Llun i fod mewn erbyn Dydd Gwener

Times Tables on a Monday to be in on a Friday

Gwaith Cartref ar Ddydd Gwener i fod mewn erbyn Dydd Llun yn atgyfnerthu gwaith yr wythnos yn y dosbarth

Homework on a Friday to be returned by Monday reinforcing work completed in class

 

Prawf Sillafu Cymraeg a Saesneg :
Welsh and English Spelling Test :

5 Gair Cymraeg a 5 Gair Saesneg

Dydd Llun

a phrawf sillafu

Dydd Gwener

5 Welsh Words and 5 English Words on a

Monday

and a spelling test on

Friday

Diwrnodau Ymarfer Corff :

 P.E Days :

Dydd Mawrth
 a Dydd Gwener
 Tuesday and Friday

Gwisg Addas – Dewch i’r ysgol wedi gwisgo mewn gwisg addas – “trainers”, leggings/joggers a chrys t gwyn/glas ar gyfer y wers ar y diwrnodau yma os gwelwch yn dda.

Suitable Clothing – Please come to school dressed in suitable clothing – trainers, leggings/joggers and white or blue t-shirt to wear during the lesson on these days please.

Anturiaethau Awyr Agored :

Outdoor Adventures :

Byddwn yn mynd allan ar y cae pob Dydd Llun, dewch â gwisg addas i’r ysgol os gwelwch yn dda – welis a dillad tywydd gwlyb.

We will be going out onto the field every Monday, please bring suitable clothing to school that day – wellies and wet weather clothing.

Diolch yn fawr.

TT Rockstars – Ymarfer tablau

TT Rockstars – Practising Times Tables

Peidiwch ag anghofio ymarfer TT

Rockstars yn ddyddiol.

(Cyfryneiriau wedi eu derbyn)

Don’t forget to practice

TT Rockstars daily.

(You’ve received your passwords)