Skip to main content

Blwyddyn 1, 2 a’r Derbyn / Years 1, 2 and Reception

Croeso mawr i ddosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a 2.

 

Ein thema yn ystod y tymor yma fydd

‘O Gwmpas y Byd’.

 

Ymarfer Corff

Dyddiau ymarfer corff yn ein dosbarth ni ydy Dydd Mawrth a Dydd Iau. A wnewch chi sicrhau bod gennych ddillad addas ar y dyddiau yma – trowsus du a chrys gwyn. A wnewch chi hefyd sicrhau bod enw eich plentyn ar bob darn o ddillad.

Dysgu yn yr awyr agored

Mae dysgu yn yr awyr agored yn rhan bwysig o’n haddysg ni yn y Cyfnod Sylfaen. Rydym yn awyddus iawn i ddysgu am y byd natur sydd o’n gwmpas. Felly, ar brynhawn ddydd Mercher rydym yn mynd allan i ddysgu. A wnewch chi sicrhau eich bod yn dod ag esgidiau glaw bob dydd Mercher.

Byrbryd

Rydym yn gwerthu ffrwyth a ‘frubes’ pob dydd am 30c. Ar ddydd Gwener, rydym yn gwerthu tost am 20c. Fel rhan o addysgu disgyblion Blwyddyn 1 a 2 sut i drin a thrafod arian, hoffwn yn fawr iawn ei bod nhw’n talu yn ddyddiol. Mae hyn hefyd yn annog iddyn nhw fod yn annibynnol ac i gymryd cyfrifoldeb. Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion y Derbyn talu Mrs Rees ar fore dydd Llun.

Gwaith Cartref

Bydd Blwyddyn 1 a 2 yn derbyn gwaith cartref ar ddydd Gwener. Bydd y gwaith yma yn seiliedig ar yr hyn maent wedi gwneud yn yr ysgol. Gofynnwn yn garedig hefyd i chi geisio darllen yn rheolaeth gyda’ch plentyn. Mae sgiliau darllen mor bwysig i ddatblygiad disgybl yn yr ysgol ac hefyd ar gyfer dyfodol eich plentyn.

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. —Dr. Seuss

A wnewch chi annog eich plenty i ymarfer tablau gan ddefnyddio rhaglen TT Rockstars hefyd.

 

A very warm welcome to the Reception, Year 1 and 2 class.

Our theme this term is

‘Around The World’

Physical Development

Children will need their PE kit every Tuesday and Thursday.  We kindly ask that you ensure each item of clothing is labelled with your child’s name.

Outdoor Learning

Outdoor learning is very important to us in the Foundation Phase and we are very keen to teach the children about nature in our locality. Therefore, as a part of our curriculum we go outside every Wednesday afternoon. Please can you ensure that your child has wellingtons on a Wednesday.

 

Snacks

We sell fruit and frozen frubes everyday for 30p and toast for 20p on a Friday. We ask that Year 1 and 2 pupils bring their money in with them to pay daily. This encourages independence as well as teaching them how to manage money. We kindly ask that the Reception children pay Mrs Rees on a Monday morning.

 

Home Work

Year 1 and 2 will have home work on a Friday. This will be based on class activities during the week. We also ask you kindly to read regularly with your child. Reading skills are so important to develop pupils within the classroom and it is also a very important life skill.

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. —Dr. Seuss

We also ask you kindly to encourage your child to practice his/ her times tables using the TT Rock stars programme. The link is below.