Skip to main content

Arweinwyr Digidol YGG Cwmllynfell

Ar y 28ain o Chwefror aeth rhai o ddisgyblion YGG Cwmllunfell i Ysgol Gyfun Ystlafera, aethom ni i gynhadledd arweinwyr digidol, a phan cyrhaeddom ni aethom ni i’r neuadd ginio yn yr hen adeilad. Ar ol hyny aethom i ddysgu am Rol y Aeweinwr Digdol. Roeddwn ni wedi siarad gyda pobl o ysgolion Blaendulais a Cwmnedd ac yna trafodon ni ac ateb cwestiwnau. Nesaf, aethom ni draw i ddysgu sut i flogio ar hwb, a wedyn dechrauais i ysgrifennu’r blog yma.Wedyn, aethom ni i gael cinio, cefais i sglodion a nygets ciw iar a dwr.

Ar ol cinio aethom ni i weld dyn o Google. Defnyddion ni bocsys/VR-Virtual Realaty. Aethom ni lan i’r gofod, i weld Wal fawr Tseina, Llosgfynydd a Everest. A wedyn aethom ni i ddringo mynydd a dysgu am ffrithiant.  Ac yn olaf aethom ni i wneid pethau ar office 365 gan gynwys danfon ebyst a defnyddio excel. A wedyn aethom ni nol ir ysgol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.