Skip to main content

Dosbarth Meithrin / Nursery Class

Croeso i ddosbarth y Meithrin

Athrawes: Mrs Brier

Ein thema y tymor yma ydy

‘Teithio’r byd mewn cerbydau’

Ymarfer Corff

Bydd ymarfer corff yn ein dosbarth ni ar Ddydd Llun. A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn gyda dillad addas ar y diwrnod yma – trowsus du a chrys gwyn. A wnewch chi hefyd sicrhau bod enw eich plentyn ar bob darn o ddillad.

Physical Development

Children will need their PE kit every Monday.  We kindly ask that you ensure each item of clothing is labelled with your child’s name.

 

Byrbryd

Rydym yn gwerthu ffrwyth a ‘frubes’ pob dydd am 30c. Ar ddydd Gwener, rydym yn gwerthu tost am 20c. Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion y Meithrin talu Mrs Rees ar fore dydd Llun.

Snacks

We sell fruit and frozen frubes everyday for 30p and toast for 20p on a Friday. We kindly ask that you pay for the Nursery children on a Monday morning.

Gwaith Cartref

Ni fydd disgyblion y Meithrin yn cael gwaith cartref ffurfiol ond gofynnwn yn garedig i chi ddarllen yn rheolaeth gyda’ch plentyn. Mae yna lawer o raglennu Cymraeg ar S4C ac apiau hyfryd i hybu’r iaith Cymraeg.

Home Work

Nursery children will not receive any formal home work but we ask you kindly to regularly read with your child at home. There are also some lovely Welsh language programmes on S4C and Welsh Apps that promote the Welsh language.

Please see the links below.

Some useful tablet ‘apps’