Skip to main content

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6

Croeso i dudalen Blwyddyn 5a6

Welcome to the Year 5&6 page

Athrawes/Teacher: Miss Catrin Abraham

—————————————————————————–

Ein Thema | Our Theme:

Arwyr a Dihirod | Heroes and Villains

—————————————————————————–

Addysg Gorfforol | Physical Education

Addysg Gorfforol ar ddydd Mawrth a dydd Gwener | P.E. on Tuesday and Friday

Gwisg addas os gwelwch yn dda / Suitable kit please

—————————————————————————–

Gwaith Cartref / Homework

Dydd Llun / Monday : Sillafu / Spelling.
Prawf ar ddydd Gwener / Test on Friday
Dydd Gwener / Friday: Gwaith Cartref / Homework
Iaith a Mathemateg am yn ail wythnos /
Language and maths on alternate weeks
Gwaith cartref mewn ar y dydd Llun /
Homework to be returned on the Monday

Profion darllen a rhifedd – Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant ym mlynyddoedd 2 i 9

 

Reading and numeracy tests in Wales – 2019 Information for parents and carers of children in Years 2 to 9

 —————————————————————————–

Y Cwricwlwm Newydd i Rhieni