Skip to main content

Fy Nhaith i Ystalyfera

Heddiw, es i i Ysgol Ystalafera gyda 8 disgybl, aethom ni oherwydd ni yw’r  arweinwyr digidol newydd yn ein ysgol. Yn gyntaf, dysgom ni am rol yr arweinwyr digidol a dysgom ni llawer am sut allwn ni helpu plant ac athrawon i ddysgu am y cyfryfadiron a’r Ipad’s. Yn ychwynegol, cawsom ni syniadau o ysgolion eraill. Roedd 1 grwp wedi awgrymu cael gwasanaeth pob tymor neu pob tymor er mwyn dysgu disgyblion eraill a staff am ddiogelwch ar y rhyngrwyd ac ati. Ac roedd grwp arall wedi awgrymu codi arian i brynu offer newydd sbon. Awgrymon ni creu grwp ar ol ysgol i ddysgu plant ac oedolion am gyfryfydiron. Yna dysgom ni sut i gwneud blog, roedd yn hwyl a phenderfynais i creu 1 am ein diwrnod. Roedd y bwyd yn iawn ces i nygets cyw iar a sglodion, ac i yfed cefais i ddwr a chrempog fel pwdin hefyd. Yn drydydd, aethom ni i weld rhywyn sydd yn gweithio i Google a cawson ni gyfle i ddefnyddio ‘gogls VR’ – aethom ar daith i’r gofod, i wal fawr Tseina, llosgfynydd a llawer fwy. Ac yna, dysgom ni fwy am office 365. Dysgom mwy am exel fel ein bod ni gallu gwneud swm ac hefed dysgom sut i ddanfon e-bost ac rwy’n gyfrous i ddysgu hwna i bawb yn yr ysgol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.