Skip to main content

Eisteddfod Rhithiol 2021 Virtual Eisteddfod 2021

Ymunwch â ni i Ddathlu Dywdd Gwyl Dewi trwy gymryd rhan yn ein Eisteddfod Rhithiol cyntaf. Llawer o gystadleuthau gwahanol ac hwylus i chi drial. Edrcyhwn ymlaen at weld eich ymgeisiadau – mwynhewch.

Cliciwch ar y ddolen isod.

 

Join us in celebrating St David’s Day by taking part in our first Virtual Eisteddfod. Lots of different and fun competitions for you to enter. We look forward to seeing your entries – enjoy.

Click on the link below.

https://sites.google.com/hwbcymru.net/eisteddfod-ysgol-cwmllynfell/home

 

Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2021 Childrens’s Mental Health Week 2021

Llawer o adnoddau a gweithgareddau ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant. Lots of resources and activities for Children’s Mental Health Week.  Click on the links below: .https://www.childrensmentalhealthweek.org.uk/

https://www.insideoutday.org.uk/inside-out-day-2021

Gwisgwch eich dillad Tu fewn Tu fas Ar ddydd Mercher 3ydd o Chwefror – Wear your clothes inside out on Wednesday 3rd February