Skip to main content

Eisteddfod Rhithiol 2021 Virtual Eisteddfod 2021

Ymunwch â ni i Ddathlu Dywdd Gwyl Dewi trwy gymryd rhan yn ein Eisteddfod Rhithiol cyntaf. Llawer o gystadleuthau gwahanol ac hwylus i chi drial. Edrcyhwn ymlaen at weld eich ymgeisiadau – mwynhewch.

Cliciwch ar y ddolen isod.

 

Join us in celebrating St David’s Day by taking part in our first Virtual Eisteddfod. Lots of different and fun competitions for you to enter. We look forward to seeing your entries – enjoy.

Click on the link below.

https://sites.google.com/hwbcymru.net/eisteddfod-ysgol-cwmllynfell/home